Ads & Film

Zgodovina Bele krajine

Visit Bela krajina

Pestrost zgodovine in prostora Bele krajine skozi 3D animacijo

V sklopu strategije razvoja turizma Bele krajine smo za RIC Bela krajina pripravili serijo treh promocijskih animiranih videov, v katerih smo s pomočjo zgodovinskih virov kar najbolj verno predstavili in prikazali, kako so bila v preteklosti videti mesta Metlika, Semič in Črnomelj.

ANIMACIJANIMACIJANIMACIJA
ANIMACIJANIMACIJANIMACIJA

Mesta bogate preteklosti in kulturne dediščine

V tem delu Slovenije se je v zgodovini prepletalo največ zgodb in različnih etničnih skupin, kar je zaznamovalo današnjo podobo Bele krajine. Mešanica različnih kultur in navad je privedla k izjemni kulturni pestrosti, bogati mitološki dediščini in izročilu ter prijaznemu in odprtemu značaju lokalnega prebivalstva.

Obogaten pristop k turistični predstavitvi mest, ki veljajo za stičišča srečevanj in sobivanj različnih jezikov, kultur in etničnih skupnosti iz preteklosti, kar kliče po digitizaciji. Zanimive informacije, doživet prikaz preteklosti in ponovno razkritje tistega, kar je zgodovina zakrila, je najlažje predstaviti v interaktivni obliki digitalizirane kulturne dediščine.

Zanimivo iskanje zgodovinskih podob mest

Kar se zgodovinskih ostalin starih mest in njihovih jeder tiče, danes ni ostalo veliko tistega, kar je bilo moč videti pred stoletji. Zanesli smo se lahko le na pomoč pisnih virov, slik, bakrorezov, litografij in zgodovinarjev. Tako smo uspeli poustvariti preteklo vizualno 3D podobo mest in gradov, kjer smo animirali rekonstrukcije skozi čas glede na stanje po zgodovinskih obdobjih.

Za izdelavo 3D modelov objektov smo najprej izvedli 3D skeniranje, s katerim smo prišli do stopnje, imenovane oblak točk. Pri večjih objektih za to uporabljamo tudi dron in SLR fotoaparat. Oblak točk je zbirka točk v prostoru, na osnovi katerih izdelamo 3D model. Tega se nato prekrije z ustrezno teksturo, pridobljene s fotogrametrijo, in na koncu še optimizira.

Podroben pogled v srednjeveško mestno jedro

Pripravili smo tudi aplikacijo s 3D prikazom razvoja mesta skozi zgodovino, pri kateri si obiskovalci z uporabo drsnika ogledujejo, kako je rastlo v določenem obdobju. Poleg tega so zraven še ’interesne točke’, ki s svojo vsebino razkrijejo številne zanimivosti določenih zgradb. Celoten 3D model mesta si je s sukanjem okoli osi moč ogledati tudi iz različnih perspektiv.

webpage_1920x1080_bela-krajina-04.jpg
Animacija

Razvoj starih mestnih jeder

Dejstva

Prikaz na osnovi zgodovinskih virov

Informacije

Bogata izobraževalna vsebina

Prednosti rešitve

Vizualno bogati, vsebinsko pestri in ter z animacijami in ilustracijami dopolnjeni videi RIC-u Bela Krajina predstavljajo izvrstno orodje za doseganje ciljev strategije razvoja turizma.

webpage_1920x1080_bela-krajina-01.jpg
Digitalizacija kulturne dediščine, 3D skeniranje, 3D modeli, 3D animacije, obogatena turistična izkušnja, tehnološko izboljšana turistična izkušnja, virtualno učenje, obogatena orodja za izobraževanje, inovativne tehnologije, trendi v digitalnem turizmu
Pišite nam