Digital Experiences

Jože Plečnik v razširjeni resničnosti

Visit Ljubljana

Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine v Ljubljani

V letu Unescovega vpisa izbranih del arhitekta Jožeta Plečnika na seznam svetovne dediščine se je Turizem Ljubljana lotil njihove digitizacije. Aplikacija s 3D modeli enot je prilagojena konceptu bodočega 5-zvezdičnega »edutainment« doživetja na temo Plečnikove Ljubljane.

RAZŠIRJENARESNIČNOST
RAZŠIRJENARESNIČNOST

Predstavitev prepoznavega oblikovanja urbanega prostora 

Zapuščina svetovno znanega arhitekta Jožeta Plečnika je nekaj, česar ne more spregledati noben obiskovalec naše prestolnice. V letu 2021 je Unescov Odbor za svetovno dediščino na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine vpisal njegova izbrana dela, zato so se pri Turizmu Ljubljana odločili, da se pripravi izkustveni digitalni turistični vodič po njegovih delih.

Plečnikova dediščina je neizmerno bogata, zato smo v uporabniško rešitev – poleg v razpisu zahtevanih del – preko stiliziranega zemljevida vključili še druga njegova dela. Razvrstili smo jih v tri kategorije, opremili z interaktivnimi ikonami in s tem pod v AR / VR aplikaciji združili v razpisu izbrane digitizirane objekte ter njegove druge zgradbe in neuresničene koncepte.

Različne dimenzije arhitekturnih mojstrovin

Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine je bilo izvedeno zaradi dviga kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoja turistične ponudbe ter preneseno v svet interaktivnih aplikacij. V sklopu AR doživetja s tablico raziskujemo v 3D zemljevid umeščene interaktivne digitalne objekte, predstavljene s 360 fotografijami, 3D modeli in drugimi informacijami.

Več o Plečnikovi zapuščini lahko izvemo v njegovi hiši, kjer se interaktivno doživetje odvija z uporabo VR očal, torej v navidezni resničnosti. Tam, kjer je sam ustvarjal, si lahko ogledamo njegove digitizirane, uresničene in neuresničene projekte s kratkimi opisi in 360 fotografijami, neuresničene objekte pa še v obliki 3D modelov. In prav slednji pokažejo, da zanj ni bilo meja.

Zapuščina, ohranjena za vse čase

Dediščina našega največjega arhitekta si zasluži posebno pozornost in priznanje. Digitizacija je vsekakor način, s katerim lahko v svetu obogatene in navidezne resničnosti ohranimo njegova dela ter jih na modern način predstavimo vsem tistim, ki jih to zanima.

webpage_1920x1080_xr-plecnik-03.jpg
Digitizacija

Prenos elementov v digitalen svet

Preprostost

Intuitivna uporabniška izkušnja

Potopljivost

Navidezna in obogatena resničnost

Prednosti rešitve

AR in VR aplikaciji, ki omogočata izkušnjo v digitizirani obliki, sta zasnovani znotraj smernic sodobnega oblikovanja in sledita trendom enostavne in intuitivne uporabniške izkušnje.

webpage_1920x1080_xr-plecnik-05.jpg
AR programske rešitve, VR programske rešitve, VR rešitve, VR očala, unikatne VR izkušnje, virtualna resničnost, obogatena resničnost, navidezna resničnost, ogledi navidezne resničnosti, obogatena turistična izkušnja, tehnološko izboljšana turistična izkušnja, turizem 4.0, trendi v digitalnem turizmu, virtualno učenje
Pišite nam