Enterprise Solutions

VIRTUS - VR sistem za trajnostni prenos znanja v elektroenergetiki

Art Rebel 9

Podjetje Art Rebel 9 d.o.o. je bilo v projektnem partnerstvu s podjetjem C&G d.o.o. Ljubljana izbrano na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z nazivom »Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« za izvedbo projekta »Sistem navidezne resničnosti za trajnosti prenos znanja v elektroenergetiki« (akronim projekta: »Virtus«), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

NAVIDEZNARESNIČNOSTNAVIDEZNARESNIČNOSTNAVIDEZNARESNIČNOST
NAVIDEZNARESNIČNOSTNAVIDEZNARESNIČNOSTNAVIDEZNARESNIČNOST

Cilj projekta je razvoj inovativne tehnološke platforme Virtus, ki omogoča izdelavo prilagodljivih učnih okolij v navidezni resničnosti (VR). S pomočjo VR platforme bo v okviru projekta izdelano tudi prvo učno okolje za področja nevarnega dela v elektroenergetiki, panogi, ki se sooča z izzivom, kako v izjemno kratkem času prenesti znanja na nove generacije in tako nadomestiti izpad več kot polovice najbolj izkušene delovne sile, ki se bo v naslednjih 5-10 letih upokojila. Učno okolje navidezne resničnosti prinaša rešitev tega izziva, saj bo z inovativnimi rešitvami za dodajanje učnih vsebin, oblikovanje učnih poligonov, scenarijev ter nevarnih in stresnih situacij omogočilo usposobitev vzdrževalcev, serviserjev in monterjev brez potrebe po gradnji velikega števila fizičnih vadbenih poligonov, ki bi bili sicer za to potrebni. Fizični poligoni za postavitev in delovanje zahtevajo izjemno velike količine naravnih virov, so vir nepotrebnih odpadkov in vsebujejo nevarne snovi (mineralna olja, toplogredne pline), ki predstavljajo veliko tveganje za okolje. Z razvojem virtualnega učnega okolja bomo lahko te negativne okoljske vplive preprečili, obenem pa tudi bistveno presegli kvaliteto usposabljanj, ki se izvajajo v obstoječih poligonih.

Do leta 2024 bomo vzpostavili virtualni učni proces v navidezni resničnosti ter razvili VR mobilno aplikacijo in vmesnik za urejanje učnih vsebin.

Trajanje projekta: 28. 10. 2022 – 30. 11. 2024

Skupna finančna vrednost projekta: 557.725,54 EUR

Višina sofinanciranja: 299.962,83 EUR

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

argo_logo_web_page_v3_2.png
3D okolje, 3D navidezna resničnost, VR programske rešitve, unikatne VR izkušnje, navidezna resničnost, virtualno učenje, obogatena orodja za učenje, nove tehnologije, inovativne tehnologije, interaktivnost, simulacije procesov, sledenje očem
Pišite nam