Ads & Film

Prenova ljubljanske tržnice

Mestna občina Ljubljana

V neposredni bližini Plečnikove pokrite tržnice v Ljubljani je tudi osrednja ljubljanska tržnica. Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila, da v sklopu njene celovite prenove pod njo zgradi podzemno garažo in uredi prostor tako, da bo prijaznejši tako za ponudnike kot obiskovalce. Ker je tak projekt stvar vseh meščank in meščanov, smo za MOL pripravili zanimiv video s prikazom obsega prenove.    

ANIMACIJAANIMACIJAANIMACIJA
ANIMACIJAANIMACIJAANIMACIJA

Za prikaz smo na podlagi predvidenih arhitekturnih načrtov naredili različne 3D model poslopij in okolice. Ti precej podrobno prikazujejo umestitev samih objektov v prostor, njihovo predvideno formo in ustrezna razmerja, ki gledalcu pričarajo odličen vpogled v to, kakšen bo končen rezultat celotnega projekta. Animacija s prikazom poseže tudi v sfero in novo podobo bližnjega Krekovega trga.

Pišite nam