Enterprise Solutions

ARGO MR - Platforma za nadzor procesov

Art Rebel 9

ARGO MR in Industrija 5.0

ARGO MR je na temeljih Industrije 5.0 razvijajoča se procesno-nadzorna platforma. S pomočjo napredne in hitro razvijajoče se XR tehnologije pomaga izboljšati postopke upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih ter industrijskih okolij, pri tem omogoča še hrambo znanja.

RAZŠIRJENARESNIČNOSTRAZŠIRJENARESNIČNOST
RAZŠIRJENARESNIČNOSTRAZŠIRJENARESNIČNOST

Povezovanje človeka z napravami

Industrija 4.0 vam – preprosto povedano – omogoča, da z manj storite več. To pomeni, da lahko proizvajate več in hitreje, hkrati pa svoje vire razporejate učinkoviteje in uspešneje. A razvoj gre hitro naprej in Industrijo 4.0, ki je z avtomatizacijo in prenosom podatkov v proizvodnih tehnologijah preko Interneta stvari prinesla vse to, že nadgrajuje Industrija 5.0.

Ta povezuje človeka z umetno inteligenco, saj se zaveda, da morata biti človek in stroj medsebojno povezana, da se bosta v prihodnosti spoprijela s kompleksnostjo proizvodnih okolj. Zato morajo biti avtomatizirani proizvodni procesi vedno bolj prilagodljivi, optimizirani in nadzorovani, da so (cenovno) učinkoviti.

Nov način sistemskega spremljanja procesov

ARGO MR razumemo kot inteligentno vodenje, saj uporabnikom kot platforma omogoča, da z njo vpeljejo celovito sistemsko rešitev. Ta upravljalcem infrastrukture in/ali naprav omogoča bistveno poenostavitev popisa infrastrukturnih elementov, integracijo z nadzornimi sistemi, ki spremljajo podatke o stanju infrastrukture ter celovito virtualizacijo vzdrževalnih protokolov.

Sistem kot celota vzdrževalnemu osebju omogoča pravočasno identifikacijo potencialnih problemskih stanj, natančno navigacijo do kritičnih infrastrukturnih elementov in interaktivno vodenje skozi izvedbo vzdrževalnega postopka, oddaljeno asistenco, zajem popravil in hrambo celotnega vzdrževanja ter procesov.

Visoka tehnologija za visoke cilje

Platforma sloni na najnovejših tehnoloških dosežkih na področju tehnologije obogatene in virtualne resničnosti, podatkovnega modeliranja zgradb (BIM) in integracije s podjetniškimi sistemi. S povezavo podatkov na nivoju digitalnega dvojčka ter omogočanjem vpogleda v sam proces postavljamo človeka na prvo mesto, tehnologija pa mu je v pomoč. In ne obratno.

Poleg procesnega nadzora je platforma ARGO MR tudi knjižnica znanja, saj se vsak procesni postopek zabeleži v repozitorij in je vedno na vpogled ali prenos na prihodnje rodove zaposlenih. S tem ne prihaja do izgub pridobljenih znanj, hkrati pa to omogoča hiter in inovativen pristop k izobrazbi novih kadrov.

Digitalizacija

Digitalni popis protokolov in infrastrukture

Virtualizacija

Navidezni prikaz postopkov

Učenje

Prenos znanja in izkušenj

Prednosti rešitve

ARGO MR pomaga izboljšati postopke upravljanja in vzdrževanja, saj vključuje digitalizacijo informacij, upravljanje in sledljivost postopkov ter vizualizacijo znanj v obogateni resničnosti.

nalozba_v_vaso_prihodnost.png
Obogatena resničnost, virtualna resničnost izobraževanje, AR/VR pri izobraževanju, virtualna resničnost in obogatena resničnost pri izobraževanju, obogatena orodja za učenje, virtualno učenje, AR programske rešitve, inovativne tehnologije, digitalin dvojček, IoT
Pišite nam