Digital Experiences

Digitizacija Rotunde

TIC Moravske Toplice

Kulturna dediščina, z digitizacijo ohranjena za vse čase

V sklopu projekta DIGIKUL za TIC Moravske Toplice, ki je vključeval digitizacijo petih objektov nepremične kulturne dediščine za arhiv MGRT, je enega od njih predstavljal tudi lidarski zajem zunanjosti in notranjosti ter detajla notranjosti cerkve sv. Nikolaja v Selu, t.i. Rotunde.

DIGITIZACIJADEDIŠČINE
DIGITIZACIJADEDIŠČINE

Najsodobnejša tehnika za eno najstarejših stavb pri nas

Digitizacija je proces pretvarjanja informacij iz fizičnega sveta v digitalni, s čimer predstavlja odlično podlago za nadaljnjo implementacijo digitizirane dediščine v zabavne in izobraževalne izkušnje. Romanska cerkev sv. Nikolaja iz 13. stoletja si to vsekakor zasluži, saj velja za izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega slikarstva.   

Opečnato zgradbo s stožčasto skodlasto streho in kakovostnimi slikarijami v notranjosti smo z najsodobnejšimi metodami prenesli v digitalno obliko. V ta namen smo najprej objekt dobro preučili, nato pa s kombiniranim procesom 3D fotogrametrije, laserskega skeniranja in posnetkov z dronom vse materiale s posebno programsko opremo združili v digitalno obliko.

Kako ohraniti dediščino za naše zanamce?

Postopek digitizacije tovrstnega objekta zahteva veliko priprav. Poleg natančnega poznavanja samega objekta je potrebno posebno pozornost nameniti pregledu odbojnosti materialov, osvetlitvi prostora in dostopnosti posameznih delov objekta. Šele ko je zadoščeno vsem tem pogojem, se lahko svojega dela kakovostno lotimo in s tem zagotovimo ustrezen rezultat.

Postopek smo začeli s 3D digitalnim skeniranjem, ki je vedno prvi korak in nam pomaga priti do stopnje, imenovane oblak točk. Ta predstavlja zbirko točk v prostoru, ki jih uporabimo za izdelavo 3D modela. Na tega nato projeciramo teksturo, pridobljene s fotogrametrijo, in vse skupaj dokončno optimiziramo. Skeniranje je bilo dopolnjeno s SLR fotoaparatom in dronom.

Digitalna oblika, ki je na voljo komurkoli in kadarkoli

Končna oblika v okviru konkretnega turističnega produkta je tisto, čemur je namenjen 3D model. Ta je postala del arhiva digitalne zbirke pomembne nepremične kulturne dediščine Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za uporabo kot AR v aplikaciji DIGIKUL.

webpage1920x1080rotunda-01.jpg
2725 fotografij

1961 s fotoaparatom, 835 z dronom

Digitizacija

Pretvorba v digitalno okolje

Obdelava podatkov

Varnostno kopirani podatki

Prednosti rešitve

Čas ne prizanaša nikomur in to velja tudi za naše kulturno-zgodovinske spomenike. S pomočjo digitizacije, ki zahteva veliko znanja in izkušenj, jih lahko uspešno ohranimo za naše zanamce.

webpage1920x1080rotunda-07.jpg
Digitalizacija kulturne dediščine, digitizacija, obogatena turistična izkušnja, tehnološko izboljšana turistična izkušnja, obogatena orodja za učenje, virtualno učenje, obogatena orodja za izobraževanje, AR rešitve, AR izobraževanje, inovativne tehnologije, trendi v digitalnem turizmu
Pišite nam