Enterprise Solutions

CDO-VR - Center za deficitarne poklice s pomočjo virtualne resničnosti

Art Rebel 9

Skupni izziv programskega področja, ki ga želimo v okviru čezmejnega sodelovanja v programu Interreg Slovenija - Avstrija 2021–2027 obravnavati, so deficitarni poklici na območju Slovenije in Avstrije, ter posledično pomanjkanje ustrezno usposobljenega in motiviranega kadra, s čemer se soočajo delodajalci na obeh straneh meja.  V okviru projekta CDO-VR bomo izpostavili poklice na področju elektrotehnike, kovinarstva, gradbeništva, IKT, oskrbe ter hotelirstva in gostinstva, ki jih na obeh straneh meje najbolj primanjkuje.

NAVIDEZNARESNIČNOST
NAVIDEZNARESNIČNOST

Namen in cilji projekta

S projektom želimo vzbuditi interes mladih, brezposelnih in posameznikov, predvsem iz ruralnega okolja, ki se odločajo za ali spreminjajo svojo poklicno pot, da se s pomočjo virtualne resničnosti navdušijo za poklice, ki veljajo za deficitarne tako v Sloveniji kot Avstriji. V Centru za deficitarne poklice bodo lahko določene spretnosti, ki jih zahtevajo deficitarni poklici, preizkusili z uporabo VR-očal. Na inovativen, mladim prijazen in prilagojen način, želimo deficitarnim poklicem dvigniti prepoznavnost, okrepiti njihovo vlogo in pomen v družbi.  Tem ciljnim skupinam želimo posledično izboljšati položaj na trgu dela in kader zadržati na obeh straneh meja.

Pričakovani rezultati projekta

  • Izvedba raziskave deficitarnih poklicev v Sloveniji in Avstriji.

  • Priprava smernic in tehničnih zahtev za implementacijo VR/AR-podpore z namenom krepitve vključevanja ciljnih skupin v izobraževanja za deficitarne poklice.

  • Razvoj skupnega VR/AR-orodja za raziskovanje deficitarnih poklicev in preizkušanje v njih s pomočjo navidezne in/ali obogatene resničnosti kot inovativna praksa za krepitev vključevanja ciljnih skupin v te poklice.

  • Usposabljanje strokovnih delavcev na organiziranih delavnicah glede uporabe novega VR/AR-orodja s ciljnimi skupinami.

  • Pilotska izvedba kreativnih predstavitev uporabe VR/AR-aplikacije na terenu.

  • Ustanovitev Centra za deficitarne poklice s pomočjo virtualne resničnosti v Sloveniji in Avstriji, kjer bodo lahko zainteresirani preizkusili delo v teh poklicih z uporabo VR-očal.

  • Izvedba študijskega obiska obeh centrov (partnerji in ciljne skupine projekta).

  • Široka diseminacija na projektnem območju.

  • Izvedba evalvacije in morebitna nadgradnja VR/AR-orodij ter po potrebi izvedba dodatnega usposabljanja strokovnih delavcev/učiteljev za uporabo.

Partnerji v projektu

Trajanje projekta: od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2026.

Financiranje projekta:

Vrednost projekta:

Budget projekta: 1.070.286,80 EUR

ESRR-sredstva: 856.229,44 EUR

Več informacij o programu in projektu:

ar9-case_en_interreg_loop_jo_01.jpg
3D okolje, 3D virtualna resničnost, programske rešitve za VR, VR očala, edinstvene VR izkušnje, virtualna resničnost, VR, virtualno učenje, izobraževanje z virtualno resničnostjo, izboljšana učna orodja, nove tehnologije, inovativne tehnologije, interaktivnost, simulacija procesov
Pišite nam